HOud VAst

Hova is een afkorting van Houd Vast, de voorlopige benaming van een “hulpmiddel voor mensen die een hand tekort komen”,

waarvoor octrooi is verleend.